Det blir lettere å være menneske når en slipper å holde en stor del av livet skjult for andre.

October 21, 2020

Dette er et betalt samarbeid

Norske Hemmeligheter har i september samlet inn hemmeligheter om avhengighet i samarbeid med Blå Kors, den største ideelle aktøren innen rus, alkohol og avhengighet i Norge. Blå Kors jobber med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge, samt behandling og oppfølging etter behandling. Les mer om Blå Kors her.

Målet med samarbeidet er å spre kunnskap, samt å vise hvilke hjelpetilbud som finnes. Et utvalg hemmeligheter blir illustrert og delt i en periode framover. Blå Kors tar med seg alle de innsendte bidragene i sitt videre arbeid. Alt blir lest.

Fagsjef Tove Mathisen ved Blå Kors Borgestadklinikken, en behandlingsinstitusjon for rusmiddelavhengighet og spillavhengighet, har lest en del av bidragene og det er ekstra hyggelig at hun uttrykker stor begeistring for samarbeidet og NORSKE HEMMELIGHETER.

– Å oppfordre mennesker til å dele sine hemmeligheter på denne måten er bare flott! Dette er hemmeligheter som mange mennesker har felles. Det gjør godt å dele med andre, hemmelighetene blir svekket på en måte. Det blir lettere å være menneske når en slipper å holde en stor del av livet skjult for andre, sier Mathisen. – Folk holder på hemmeligheter også mens de er i behandling. Allikevel, mange av disse hemmelighetene likner på dem som kan komme fram under samtale med pasienter.

Hun får mange tanker når hun leser hemmelighetene folk deler. Om innholdet og at de innsendte hemmelighetene kommer fra både familiefaren, sykepleieren eller naboen.

– Rusmisbruk rammer alle samfunnslag. I flere av hemmelighetene her blir vi minnet om akkurat det. Og det stemmer helt med det vi ser i vår behandlingshverdag, sier hun.

Blant noen av de utvalge hemmelighetene er det en frykt for hvordan samfunnet rundt en vil reagere dersom hemmeligheten kom ut. Hva risikerer man ved å fortelle sannheten?

– Ja, folk er tydeligvis redde for de sanksjoner som kan komme. Vi som behandlere har plikt til å melde fra til myndighetene dersom en har grunn til å tro at barn lider overlast eller at vedkommende ikke er helsemessig i stand til å kjøre bil. Det er trist at folk ikke tør å be om hjelp på grunn av redselen for samfunnets sanksjoner. Jeg stiller ofte spørsmålet: Hva kan vi som samfunn gjøre for å skape større trygghet for dem det gjelder, slik at de våger å oppsøke hjelp i tide?

Et annet tydelig tema er hvordan rusmidler kan regulere følelser. Kanskje ekstra sterk i den tida vi lever i nå, med mer avstand og isolasjon.

– Ja, og et godt eksempel er ensomhetsfølelsen. Den blir mindre når dopamin frigjøres i hjernen. Når dopamin skilles ut, får vi et berusende rush. Dette gir opplevelse av mening og belønning, og forteller oss at det vi gjør er av avgjørende betydning for vår overlevelse. Det lille dopaminmolekylet blir frigjort i hjernen også når vi forelsker oss, har sex, er knyttet til andre, tar vare på barn, spiser, trener, hører på musikk, konsentrerer oss – eller gjør noe som er spennende. Klart vi blir motivert til å gjøre mer av det vi liker så godt, forklarer Mathisen.

– Alkohol og andre rusmidler har en kjemisk sammensetning som kaprer dette systemet, og rus frigjør mer dopamin enn under naturlig stimuli. Inntak av rusmidler kan få forrang for andre aktiviteter. En ruser seg på den følelsen. Men så følger tomrommet, en tilstand av meningsløshet, når rusen gir seg og en er tilbake der en var.

Tusen takk til alle som har sendt inn sine hemmeligheter.
Trenger du å snakke med noen eller vil vite mer?
Se Blå Kors sine nettsider her.

se andre innlegg her
Det er en vei ut av avhengighet

Norske Hemmeligheter har denne høsten samlet inn hemmeligheter om avhengighet i samarbeid med Blå Kors, den største ideelle aktøren innen rus, alkohol og avhengighet i Norge. Blå Kors jobber med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge, samt behandling og oppfølging etter behandling. Les mer om Blå Kors her.

Les her
Det du skjuler mellom husets fire vegger, skjer også i mange andre hjem

Dette er et betalt samarbeid

Norske Hemmeligheter har denne høsten samlet inn hemmeligheter om avhengighet i samarbeid med Blå Kors, den største ideelle aktøren innen rus, alkohol og avhengighet i Norge. Blå Kors jobber med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge, samt behandling og oppfølging etter behandling. Les mer om Blå Kors her.

Les her
Når noe framstår helt normalt, men skurrer skikkelig i magen.

Dette er et betalt samarbeid

Norske Hemmeligheter har i september samlet inn hemmeligheter om avhengighet i samarbeid med Blå Kors, den største ideelle aktøren innen rus, alkohol og avhengighet i Norge. Blå Kors jobber med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge, samt behandling og oppfølging etter behandling. Les mer om Blå Kors her.

Les her
Se flere innlegg her