Det du skjuler mellom husets fire vegger, skjer også i mange andre hjem

November 9, 2020

Dette er et betalt samarbeid

Norske Hemmeligheter har denne høsten samlet inn hemmeligheter om avhengighet i samarbeid med Blå Kors, den største ideelle aktøren innen rus, alkohol og avhengighet i Norge. Blå Kors jobber med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge, samt behandling og oppfølging etter behandling. Les mer om Blå Kors her.

Målet med samarbeidet er å spre kunnskap, samt å vise hvilke hjelpetilbud som finnes. Et utvalg hemmeligheter blir illustrert og delt i en periode framover. Blå Kors tar med seg alle de innsendte bidragene i sitt videre arbeid. Alt blir lest.

Mange har skrevet tanker i kommentarfeltet på hemmelighetene som er delt på Instagram så langt. Det viser tydelig at ingen er alene om å ha opplevd rus og avhengighet i hjemmet. Og at det ofte er et helt hjem som rammes. Pårørende som engster seg, blir skuffa og som savner en tilstedeværelese. Det er ikke gøy å føle seg som andrevalget.

Jeg håper at hemmelighetene som er innsendt av pårørende kan gi styrke til å snakke med noen du stoler på. Særlig er hemmelighetene som handler om barn vonde å lese. Det du skjuler mellom husets fire vegger, skjer også i mange andre hjem. Jo mer vi snakker om det, jo lettere blir det å åpne dører og vinduer mot en bedre hverdag uten skam.

Tusen takk til alle som har sendt inn sine hemmeligheter.
Trenger du å snakke med noen eller vil vite mer?
Se Blå Kors sine nettsider her.

se andre innlegg her
Det er en vei ut av avhengighet

Norske Hemmeligheter har denne høsten samlet inn hemmeligheter om avhengighet i samarbeid med Blå Kors, den største ideelle aktøren innen rus, alkohol og avhengighet i Norge. Blå Kors jobber med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge, samt behandling og oppfølging etter behandling. Les mer om Blå Kors her.

Les her
Når noe framstår helt normalt, men skurrer skikkelig i magen.

Dette er et betalt samarbeid

Norske Hemmeligheter har i september samlet inn hemmeligheter om avhengighet i samarbeid med Blå Kors, den største ideelle aktøren innen rus, alkohol og avhengighet i Norge. Blå Kors jobber med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge, samt behandling og oppfølging etter behandling. Les mer om Blå Kors her.

Les her
En endret kurs kan føre til en bedre arbeidshverdag

Dette er et betalt samarbeid

Norske Hemmeligheter har i september samlet inn hemmeligheter om avhengighet i samarbeid med Blå Kors, den største ideelle aktøren innen rus, alkohol og avhengighet i Norge. Blå Kors jobber med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge, samt behandling og oppfølging etter behandling. Les mer om Blå Kors her.

Les her
Se flere innlegg her