Personvern og informasjonskapsler


Sist endret: 03.12 2019


Denne personvernerklæringen beskriver hvordan NORSKE HEMMELIGHETER/DESILLUSTRERT samler inn og bruker personopplysninger. Personvernserklæringen baserer seg på lovverket i Norge, hvor NORSKE HEMMELIGHETER/DESILLUSTRERT holder til.

Siden drives av Cathrine Louise Finstad og eies av Disillustrated AS, orgnr 916028024.

Siden er laget på publiseringsplattformen Webflow som bruker AWS som servere for sine tjenester.

Hvem er NORSKE HEMMELIGHETER og DESILLUSTRERT?
NORSKE HEMMELIGHETER er et kunstprosjekt drevet av illustratør Cathrine Louise Finstad.
Prosjektet finnes også på Instagram (@norskehemmeligheter) og på Snapchat (@norskehemmelig) og har en åpen likepage og en lukket gruppe på Facebook.
Nettsiden er: https://www.norskehemmeligheter.no som er "redirected" til https://www.desillustrert.no/norskehemmeligheter

NORSKE HEMMELIGHETER er en del av Disillustrated AS hvor Cathrine Louise Finstad er daglig leder. (Disillustrated AS, Teglverksgata 7A, 0553 Oslo.)
Hovedsiden er https://www.desillustrert.no som fungere som en samleside for Cathrine Louise Finstads prosjekter og roller.

Innsamling av data:
NORSKE HEMMELIGHETER har som sitt kjernekonsept å illustrere hemmeligheter som er sendt inn anonymt. Til dette bruker vi SurveyHero (https://www.surveyhero.com) og deres anonyme spørreskjema. Dette skjer adskilt fra norskehemmeligheter.no da man linkes til SurveyHero sitt område for NORSKE HEMMELIGHETER. Der vil du få instrukser for innsending av anonyme hemmeligheter. Vår SurveyHero-innsamling er i anonym-modus og denne instillingen kan ikke reverseres av oss.

Dersom du melder din epost på et nyhetsbrev og bekrefter at eposten er din, lagrer vi eposten din hos SendinBlue som er en tjeneste for epostkampanjer og på- og avmeldinger for nyhetsbbrev. Dette skjer adskilt fra norskehemmeligheter.no da man linkes til SendinBlue sitt område for NORSKE HEMMELIGHETER. Der vil du finne instrukser for påmelding av nyhetsbrev.
Din epost blir IKKE  lagt til i en mailingliste automatisk når du tar kontakt via kontaktskjema. Du blir ikke spammet.

Hva bruker vi dataen til?
Anonyme hemmeligheter blir illustrert og publisert i våre publiseringskanaler (webside, Instagram, Snapchat, Facebook) som jo er kjernekonseptet.

Har du meldt deg på nyhetsbrev vil vi kun sende deg nyheter når vi har noe spennende å fortelle.Hemmeligheten med din tekst/hemmelighet og NORSKE HEMMELIGHETERs illustrasjon kan bli inkludert i utstillinger og liknende arrangert av NORSKE HEMMELIGHETER. Illustrasjoner og kunstverkene kan være for salg og evt. fortjeneste av dette går tilbake til prosjektet. Der illustrasjoner innsendt via appen brukes utenom våre publiseringskanaler vil selvsagt opphavsperson kontaktes gjennom brukerinformasjonen som er gitt ved innlogg til tjenesten.

Notat om innsending av hemmeligheter og anonyme data:
Anonyme innhentede data er ikke underlagt GDPR, men vi vil allikevel oppfordre til nettvett og være transparente rundt hvordan vi lagrer og bruker denne type data.

Vi minner om at hele formålet med å sende inn en hemmelighet er ikke å holde denne dataen hemmelig, men at personen som sender inn ønsker dette publisert i illustrert form med tekst og illustrasjon i våre publiseringskanaler (webside, Instagram, Snapchat, Facebook).

Vi oppfordrer ved innsending av hemmeligheten ikke å inkludere navn, stedsnavn eller andre identifiserbare faktorer. Hemmeligheter som tydelig inneholder slikt vil ikke bli illustrert og publisert.

Dersom vi samler inn hemmeligheter i en komersiell sammenheng og deler dette med en tredjepart vil dette klart og tydelig fremstå i innsamlingsperioden. 

Kontaktskjema:
Tar du kontakt via kontaktskjemaet på siden blir din henvendelse sendt til en epostadresse som tilhører Cathrine Louise Finstad, samt lagret i en  “Form Submission” database hos vår publiseringsplattform Webflow. Der lagres en liste over innsendte forespørsler. Tilgang til listen er passordbeskyttet. Epostene lagres i mailprogrammet for videre korrespondanse. Listen hos Webflow blir slettet jevnlig.

Dine opplysninger via kontaktskjemaet danner grunnlaget for et potensielt jobbsamarbeid. Derfor oppfordres du til å gi tilstrekkelig informasjon om oppdraget slik at pristilbudet blir mest mulig korrekt.

Informasjonen du velger å gi (som navn, firmanavn, nettsider, kontaktpersoner, telefonnummer osv.) blir behandlet som en normal mailkorrespondanse. 

Dersom vi inngår et jobbsamarbeid vil informasjon som epost, firmaopplysninger osv. lagres i faktureringsprogrammet (Conta Faktura) og i regnskapsdokumenter som er normal firmadrift.

Hvem deles dine opplysninger med:
NORSKE HEMMELIGHETER deler ikke din påmeldte epostadresse med en tredjepart.

Anonyme hemmeligheter blir illustrert og publisert i våre publiseringskanaler (webside, Instagram, Snapchat, Facebook og vår app) som jo er kjernekonseptet.

Anonyme hemmeligheter blir delt med andre illustratører som har i oppgave å illustrere disse som også er en del av kjernekonseptet.

Dine kontaktskjema-opplysninger deles med den/de som er aktuelle for oppdraget/forespørselen. 

Hvor lenge beholder vi dine data?
Hemmeligheter som sendes NORSKE HEMMELIGHETER blir en del av vårt levende arkiv. Arkivet er ment som en dokumentasjon av hemmeligheter vi har i tiden og samfunnet vi lever i.
Arkivet kan tilgjengeliggjøres for rette person i forskningsøyemed. NORSKE HEMMELIGHETER har tidligere vært kilde i bacheloroppgave om visuell retorikk og masteroppgave om autonome kunstprosjekter.

Dine rettigheter:
Hemmeligheter som er sendt inn anonymt er som tidligere nevnt ikke omfattet av GDPR. Vi vi allikevel være imøtekommende så langt det lar seg gjøre dersom du har sendt inn en hemmelighet du ønsker slettet fra arkivet. For å hjelpe deg med dette trenger vi dato og estimert tidspunkt for når hemmeligheten ble sendt inn og noe informasjon rundt innholdet i hemmeligheten slik at vi finner den.

Du har rett til å få dine opplysninger slettet. Ber du om dette slettes din kontaktforespørsel og/eller mailkorrespondanse. Opplysninger som er nødvendig for regnskap, dokumentasjon osv. tas vare på i henhold til norsk lov. 

Skulle du mene at  plikter for personvern ikke er overholdt kan du klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.no).

“Embedded” innhold fra andre nettsider?
Dersom det skulle forekomme “embedded” innhold (videoer, artikler, bilder etc fra andre nettsider) vil dette innholdet fremstå og oppføre seg eksakt slik det gjør på den opprinnelige nettsiden. Disse nettsidene kan samle data om deg, bruke informasjonskapsler, ha tredjeparts sporing via “embedded” innhold og kunne se din interaksjon med dette innholdet om du er registrert med en konto og logget inn på den nettsiden.

Hvordan beskytter vi dine data?
Det meste av data som lagres via NORSKE HEMMELIGHETER blir lagret via andre tjenester med kompetanse for datasikkerhet. Våre data for innlogg til disse tjenestene er lagret gjennom en passordtjeneste med flere omfattende ledd av sikkerhet.Hva gjør vi dersom data kommer på avveie?

Ved eventuelle dataangrep der uvedkommende får ulovlig tilgang på våre data, vil vi kontakte Datatilsynet og politianmelde dette slik vi er forpliktet til å gjøre.

Informasjonskapsler:
Siden er laget på publiseringsplattformen Webflow. De har meget oversiktlige sider for personvernerklæring og informasjonskapsler som du kan lese her: https://webflow.com/legal/cookie-policy

Dersom du klikker på knappen for anonyme innsendinger av hemmeligheter overføres du til SurveyHero sine sider der informasjonskapsler lagres for optimalisert brukeropplevelse av deres tjenester.

Dersom du klikker på knappen for å melde deg på vårt nyhetsbrev overføres du til SendinBlue sine sider der informasjonskapsler lagres for optimalisert brukeropplevelse av deres tjenester.

Statistikk og analyser:

NORSKE HEMMELIGHETER bruker noen tjenester som benytter seg av statistikk da dette er nødvendig for deres funksjon:

SendinBlue lager statistikk av epostkampanjer (nyhetsbrev) som sendes ut slik som lokasjon, type enhet og type operativsystem. Les deres personvernerklæring her: https://www.sendinblue.com/legal/privacypolicy/

SurveyHero lager statistikk som feks hvor lenge en besøkende brukte på innsendelsen. Vår SurveyHero-innsamling er i anonym-modus som innebærer at den ikke registrer identifiserbare data slik som IP adresse i sin innsaming av statistikk. Les deres personvernerklæring her: https://www.surveyhero.com/privacy

Google Analytics:
Nettsiden benytter Google Analytics for å kunne se hvilke innlegg og artikler som er mest populære. På denne måten er det mulig å sørge for at innholdet er mest, mulig aktuelt for leserne. 

Google Analytics er en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc.

Google Analytics bruker cookies for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet. Informasjonen som genereres av en slik cookie sendes til Google og lagres på servere i USA. Google bruker denne informasjonen for å vurdere bruken av nettstedet, sammenstille rapporter om aktiviteter på nettstedet for eieren av nettstedet, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteter på nettstedet og bruk av Internett.

AnonymizeIP er aktivert slik at IP adressen som sendes til tjenesten blir maskert/anonymisert slik at Google ikke kan koble din informasjon med annen data de har.

Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter hvis dette kreves iht. lov eller i tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google.

Les Google Analytics sine servicebetingelser her: (https://www.google.com/analytics/terms/no.html).

Ønsker du ikke at Google Analytics skal lagre statistikk, kan du installere en applikasjon i din nettleser. Les her:(https://support.google.com/analytics/answer/181881).

INFORMASJONSKAPLSER KNYTTET TIL GOOGLE ANALYTICS
_ga:
Brukes til å skille brukere i Google Analytics, for å kunne telle antall brukere på nettstedet. Utgår etter to år._gat: Lagrer ingen informasjon, brukes kun til å begrense antallet forespørsler fra tredjeparter til Google Analytics. Lagres kun i 10 minutter.
_utma: Brukes til å skille brukere og sesjoner. En cookie blir opprettet når javascript bibliotek eksekveres og ingen eksisterende _utma cookies eksisterer. Informasjonskapselen blir oppdatert hver gang dataene sendes til Google Analytics. Utgår to år etter den er satt/oppdatert.
_utmb: Brukes til å registrere nye sesjoner / besøk på siden. En cookie blir opprettet når javascriptbibliotek eksekveres og ingen eksisterende _utmb cookies eksisterer. Informasjonskapselen blir oppdatert hver gang dataene sendes til Google Analytics. Utgår 30 minutter etter at den er satt/oppdatert.
_utmz: Lagrer trafikkilde eller kampanje som forklarer hvordan brukeren kom fram til nettstedet. Cookie blir opprettet når javascriptbibliotek eksekveres og oppdateres hver gang data sendes til Google Analytics. Utgår 6 mnd etter at den er satt/oppdatert.
_utmc: Denne settes for interoperabilitet med eldre implementasjoner av analytics. Historisk sett brukes denne informasjonskapselen i forbindelse med _utmb cookie for å avgjøre om brukeren var i en ny sesjon/besøk. Utgår når økten avsluttes.

Endringer i denne personvernerklæringen:
Personvernerklæring oppdateres når det er nødvendig. Nyeste versjon er alltid tilgjengelig på nettsiden.

Kontaktinformasjon:
Disillustrated AS v/Cathrine Louise Finstad
Telefon: + 47 92 02 15 39
Adresse: Teglverksgata 7A, 0553, Oslo