En endret kurs kan føre til en bedre arbeidshverdag

October 28, 2020

Dette er et betalt samarbeid

Norske Hemmeligheter har i september samlet inn hemmeligheter om avhengighet i samarbeid med Blå Kors, den største ideelle aktøren innen rus, alkohol og avhengighet i Norge. Blå Kors jobber med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge, samt behandling og oppfølging etter behandling. Les mer om Blå Kors her.

Målet med samarbeidet er å spre kunnskap, samt å vise hvilke hjelpetilbud som finnes. Et utvalg hemmeligheter blir illustrert og delt i en periode framover. Blå Kors tar med seg alle de innsendte bidragene i sitt videre arbeid. Alt blir lest.

De siste ukene har både Blå Kors og jeg sett på mange hemmeligheter som handler om rus og karriere. En kombinasjon som framstår som vanskelig og stressende. Det er også interessant å se at det for noen er jobbstresset som helt eller delvis fører til rusproblemene. Hva sier det om arbeidspress og åpenhet på arbeidsplassen? Hva gjør du når du ser en kollega som sliter?

En av hemmelighetene jeg delte i forrige uke - om en sykepleier som rusa seg, førte til mange meldinger. Noen uttrykte bekymring for at en person som skal være der for andre ikke er fullstendig tilstede på jobb. At det kan være direkte farlig, liv og helse kan stå på spill.

Blant annet derfor er det så viktig at det er rom til å fortelle sin rushemmelighet til sjefen  eller andre du har tillit til. Kanskje kan også en venn utenfor jobben hjelpe deg.  
En endret kurs kan kan føre til en bedre hverdag - uten den fæle 14-knekken eller masken som skjuler angst og redsel.

Tusen takk til alle som har sendt inn sine hemmeligheter.
Trenger du å snakke med noen eller vil vite mer?
Se Blå Kors sine nettsider her.

se andre innlegg her
Det er en vei ut av avhengighet

Norske Hemmeligheter har denne høsten samlet inn hemmeligheter om avhengighet i samarbeid med Blå Kors, den største ideelle aktøren innen rus, alkohol og avhengighet i Norge. Blå Kors jobber med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge, samt behandling og oppfølging etter behandling. Les mer om Blå Kors her.

Les her
Det du skjuler mellom husets fire vegger, skjer også i mange andre hjem

Dette er et betalt samarbeid

Norske Hemmeligheter har denne høsten samlet inn hemmeligheter om avhengighet i samarbeid med Blå Kors, den største ideelle aktøren innen rus, alkohol og avhengighet i Norge. Blå Kors jobber med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge, samt behandling og oppfølging etter behandling. Les mer om Blå Kors her.

Les her
Når noe framstår helt normalt, men skurrer skikkelig i magen.

Dette er et betalt samarbeid

Norske Hemmeligheter har i september samlet inn hemmeligheter om avhengighet i samarbeid med Blå Kors, den største ideelle aktøren innen rus, alkohol og avhengighet i Norge. Blå Kors jobber med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge, samt behandling og oppfølging etter behandling. Les mer om Blå Kors her.

Les her
Se flere innlegg her