Ressursark til lærere i koronatiden

April 4, 2020

Etter ønske har jeg laget et fullverdig ressursark til lærere i skolen som søker inspirasjon til skoleoppgaver relatert til NORSKE HEMMELIGHETER.

Særlig nå, i en tid med mye hjemmeskole.

Jeg har blitt kjent med mange, dyktige lærere gjennom mine forelesninger om NORSKE HEMMELIGHETER på videreutdanninga Digital Kunst- og Håndverk på OsloMet.

Mange har meldt tilbake om spennende og vellykka bruk av prosjektet i sine klasserom. Også i andre fag enn kunst og håndverk.

Her er et av svarene jeg fikk da jeg spurte noen av lærerene om de kunne anbefale et opplegg med NORSKE HEMMELIGHETER i klasserommet:


«Definitivt! En fantastisk måte å jobbe på, og jeg tror nok mange vokste litt på oppgaven. De ble flinke til å illustrere, og vi fikk jobba med til dels vanskelige problemer. Mange hadde hemmeligheter som gikk på forhold til venner og forelskelse, å grue seg til ungdomsskolen, ha skilte foreldre, ikke like treninga eller ikke å være best. Jeg mener at det absolutt kan bidra til et bedre klassemiljø å få lufta problemene sine. Man sier jo gjerne ikke det som er vondt og vanskelig. Jeg er kjempestolt av resultatet og syns elevene virkelig har klart å få frem mye bra.»

I ressursarket får du praktiske tips og en ferdig tegneoppgave som du kan justere og sende ut til dine elever.

I tillegg får du svar på dette:

  • Hvorfor du skal inkludere NORSKE HEMMELIGETER i din undervisning.
  • Hvilke elever opplegget passer for.
  • Konkrete forslag på ulike måter opplegget kan brukes.

LAST NED RESSURSARK HER

se andre innlegg her
Det er en vei ut av avhengighet

Norske Hemmeligheter har denne høsten samlet inn hemmeligheter om avhengighet i samarbeid med Blå Kors, den største ideelle aktøren innen rus, alkohol og avhengighet i Norge. Blå Kors jobber med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge, samt behandling og oppfølging etter behandling. Les mer om Blå Kors her.

Les her
Det du skjuler mellom husets fire vegger, skjer også i mange andre hjem

Dette er et betalt samarbeid

Norske Hemmeligheter har denne høsten samlet inn hemmeligheter om avhengighet i samarbeid med Blå Kors, den største ideelle aktøren innen rus, alkohol og avhengighet i Norge. Blå Kors jobber med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge, samt behandling og oppfølging etter behandling. Les mer om Blå Kors her.

Les her
Når noe framstår helt normalt, men skurrer skikkelig i magen.

Dette er et betalt samarbeid

Norske Hemmeligheter har i september samlet inn hemmeligheter om avhengighet i samarbeid med Blå Kors, den største ideelle aktøren innen rus, alkohol og avhengighet i Norge. Blå Kors jobber med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge, samt behandling og oppfølging etter behandling. Les mer om Blå Kors her.

Les her
Se flere innlegg her